INDEKLIMA PÅ SKOLESKEMAET

Klasselokalet er et af de mest belastede indeklima-miljøer, man kan forestille sig. Op til 30 børn eller unge mennesker samlet i et lille lokale i mange timer hver dag trækker ilten ud af luften og temperaturen stiger. I takt med den udvikling  falder elevernes koncentrationsevne og støjniveau og uro stiger, så læring og klasseledelse bliver udfordret. Det bliver let en usynlig negativ spiral.

MERE LÆRING OG MINDRE FRAVÆR
Ved at lufte ud regelmæssigt, kan problemet og alle følgevirkningerne undgås. Med et godt indeklima kan:

 • Indlæringsevnen hos børn øges med 15%
 • Brugerne fokusere og koncentrere sig i længere tid
 •  Støj og uro i klasselokalet reduceres
 • Sygefravær forårsaget af hovedpine og utilpashed mindskes for både børn og voksne
 • Produktivitet og tilfredshed med skolen i hverdagen øges for både elever og lærere

Med CLIMAID INSIGHT+Skole kan det usynlige indeklima gøres synligt. Det bliver muligt at holde øje indeklimaet inden det bliver dårligt og forbedre undervisningsmiljøet – og ovenikøbet reducere omkostninger til energi og vedligeholdelse som en positiv sideeffekt.

Indeklima på skoleskemaet

 

temperatur overvågning

Klasselokalet er et af de mest belastede indeklima-miljøer, man kan forestille sig. Op til 30 børn eller unge mennesker samlet i et lille lokale i mange timer hver dag trækker ilten ud af luften og temperaturen stiger. I takt med den udvikling  falder elevernes koncentrationsevne og støjniveau og uro stiger, så læring og klasseledelse bliver udfordret. Det bliver let en usynlig negativ spiral.

MERE LÆRING OG MINDRE FRAVÆR
Ved at lufte ud regelmæssigt, kan problemet og alle følgevirkningerne undgås. Med et godt indeklima kan:

 • Indlæringsevnen hos børn øges med 15%
 • Brugerne fokusere og koncentrere sig i længere tid
 •  Støj og uro i klasselokalet reduceres
 • Sygefravær forårsaget af hovedpine og utilpashed mindskes for både børn og voksne
 • Produktivitet og tilfredshed med skolen i hverdagen øges for både elever og lærere

Med CLIMAID INSIGHT+Skole kan det usynlige indeklima gøres synligt. Det bliver muligt at holde øje indeklimaet inden det bliver dårligt og forbedre undervisningsmiljøet – og ovenikøbet reducere omkostninger til energi og vedligeholdelse som en positiv sideeffekt.

Apotek rum

Skab overblik med alarmer og rapportering

INSIGHT+ Apotek giver en alarm på din smartphone hvis temperaturen overstiger den fastsatte grænse til den ansvarlige med tydelig angivelse af, hvor problemet er opstået, så det hurtigt kan afhjælpes. 

INSIGHT+ Apotek leveres med standardrapporter, udviklet til let og hurtigt dokumentation af temperaturen f.eks. overfor myndighederne eller din grossist. 

Efonto_3

Certificeret temperatur dokumentation

INSIGHT+Apotek er enkelt at installere. Du pakker sensorerne ud, placerer dem hvor du vil. Sensorerne anvender mobilnettet og batterier, hvilket giver en høj fleksibilitet i placeringen og at der ikke er brug for IT assistance eller risiko for datasikkerhed.

 • ilac-MRA certificeret (kalibrerings certifikat medfølger)
 • Årlig kalibrering inkluderet
 • Plug n’ play og Intet behov for wifi eller anden It assistance
 • Mulighed for temperatur og luftfugtigheds dokumentation. 

Alle målinger samles i CLIMAID Insight+. Platformen er designet til at give det hurtige overblik og lade dig dykke ned i målingerne hvis nødvendigt.

Climaid App

Undervisning med jeres målinger

CLIMAID INSIGHT+ leveres med det antal sensorer, der er behov for, både til opkobling på skolens wifi, eller som uafhængig mobil løsning. Og den kan udbygges over tid, hvis der er behov for dette. CLIMAID INSIGHT+ er enkelt at installere (plug&play) og kræver ingen opsætning eller adgang til wifi.

Via smartphone appen CLIMAID INSIGHT+ kan indeklima råd og  resultater deles med både lærere og elever, så trivsel bliver et fælles anliggende. Når temperaturen er på vej til at overstige komfort zonen eller
luftkvaliteten bliver dårligere, kan INSIGHT+ notificere brugerne, så risikoen kan minimeres.

CLIMAID INSIGHT+ kan udbygges med andre sensorer fx. til at registrere, hvor meget klasselokalerne anvendes eller tilføje lys, VOC og andre målinger i et og samme system.

Insight - KORT

KORT

Giver et overblik over alle forretningssteder og hvilke bygninger der er online og hvordan det overordnede indeklima er.

Insight - Bygning

BYGNING

Giver et indblik I bygningen på tværs af lokaler og en mulighed for at se, hvor skole indeklimaet har brug for hjælp.

Insight - Lokale

ZONE

Hvordan er målingerne fra køleskabet, lagret eller bilen.

Insight - Analyse

ANALYSE

Gå ned i detaljen og sammenlign på tværs af målinger. 

skole indeklima

CLIMAID Academy

Forskning viser, at den vigtigste enkelt-faktor for at skabe et godt indeklima er bruger adfærd. Men udfordringen er, at brugerne ikke opdager dårligt indeklima før længe efter, at det er for sent.

Derfor har CLIMAID i samarbejde med Høje Taastrup og Københavns Kommuner og Realdania udviklet et helt undervisningsforløb til Natur & Teknologi, Idræt og Biologi på mellemtrinet, eller evt. til klassens trivsel, hvis uro og sygefravær er drevet af et dårligt indeklima.

 

CLIMAID har i samarbejde med Høje Taastrup og Københavns Kommuner og Realdania udviklet et helt undervisningsforløb til Natur & Teknologi, Idræt og Biologi på mellemtrinet. CLIMAID Academy er bygget op omkring et spil der tager eleverne med hele vejen rundt om indeklimaet med udgangspunkt i, hvordan det påvirker kroppen.

Eleverne får point efter hver udført opgave. Hver opgave indledes med kort video der giver eleverne en baggrundsviden og en introduktion til opgaven og hvordan den løses. Videoerne kan ses samlet i klassen eller individuelt med hovedtelefoner på en tablet.

CLIMAID Academy kommer med alt undervisningsmateriale, præsentationer og faglige tekster i åbne formater så underviseren nemt tilpasse det til sin egen undervisning og kan fx. bruges som en temadag, ellerstarten på en temauge, eller som et længere forløb indpasset i undervisningen.

CLIMAID Academy kan gennemføres både med og uden måling af indeklimaet. Se hele beskrivelsen af CLIMAID Academy her. 

Design uden navn (2)

Bestil eller brug for mere information? 

FOR MERE INFORMATION OG BESTILLING AF CLIMAID INSIGHT+SKOLE
RING DIREKTE INDEKLIMA-EKSPERT SØREN
ANDERSEN

 

TLF. 31 53 71 45               S.ANDERSEN@CLIMAID.DK

COLLECT  |  CONNECT  |  COMPARE

Bestil eller brug for mere information? 

FOR MERE INFORMATION OG BESTILLING AF CLIMAID INSIGHT+SKOLE
RING DIREKTE INDEKLIMA-EKSPERT SØREN
ANDERSEN

 

TLF. 31 53 71 45               S.ANDERSEN@CLIMAID.DK

COLLECT  |  CONNECT  |  COMPARE

Bestil eller brug for mere information? 

FOR MERE INFORMATION OG BESTILLING AF CLIMAID INSIGHT+SKOLE
RING DIREKTE INDEKLIMA-EKSPERT SØREN
ANDERSEN

 

Tlf. 31537145                      s.andersen@climaid.dk

COLLECT  |  CONNECT  |  COMPARE

Bitnami