en universel indeklima platform

CLIMAID Insight

Et dialogværktøj der samler alle bygningsdata, analyserer og formidler det så alle i organisationen forstår dem. 

Indeklima som udgangspunkt

I CLIMAID arbejder vi ud fra at brugerne i en bygning skal have et godt indeklima. Et indeklima hvor temperaturen er optimalt til det arbejde der udføres, en luftkvalitet der er god for mennesker og bygningen og hvor man ikke generes af dårligt lys eller for meget larm.

Med CLIMAID Insight måles det fysiske og det oplevede indeklima, for på den måde at hjælpe til et indeklima der ikke bare er godt på papiret, men som opfattes godt af brugerne i bygningen.

Reduceret risiko for astma og allergi udvikling
Reduceret risiko for astma og allergi udvikling
15% mere produktiv og kreativ
15% mere produktiv og kreativ
50% færre sygedage
50% færre sygedage
30% lavere energiforbrug
30% lavere energiforbrug

En aktiv del af det gode indeklima

Med CLIMAIDs app får bygningens brugere real time og specifik hjælpe til hvad de kan gøre lige nu for at forbedre deres eget indeklima.

FORSIDE
FORSIDE
FORSIDE

MERE END INDEKLIMA

CLIMAID Insight er udviklet til at hente data, analysere og præsentere den for brugeren. Vi startede med indeklima data, men CLIMAID Insight og systemet bagved kan bruge til at samle og visualisere al slags data.

CLIMAID er sensor og netværksuafhængige og vi kan derfor frit vælge mellem alle de IoT sensorer der er på marked, hvad end det er indeklima sensor, scanning af skraldespanden eller vandstanden i den lokale å. Så har du et målebehov, så har CLIMAID hardware, analyse vørktøjer, api integretioner og visualiseringsplatformen der gør det nemt og sikkert at realisere dine ideer.  

Bitnami